• HABERLER
  • Arazi ve Arsa Düzenleme işi Hk.

Arazi ve Arsa Düzenleme işi Hk.

Arazi ve Arsa Düzenleme işi Hk.

               İlçemiz, İmamoğlu mahallesi 10 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,12,13 ve 14 nolu parseller, 11 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15 nolu parseller ,12 ada 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu parseller, 13 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parseller,16 ada 1,2,3,ve 9 nolu parseller, 17 ada 1,2,3 ve 4 nolu  parseller, 18 ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller, 19 ada 1,2,3 ve 4 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli  imar planına uygun olarak,  3194 sayılı imar kanunun 18. Ve 19. Maddeleri ile 22 Şubat 2020 tarih ve 31047 sayılı yönetmeliğin 17/d maddesine ,teknik rapora, kıymet takdir komisyonu raporuna göre hazırlanan arazi ve arsa düzenlemesi dosyasında, parsellerin tamamı asgari parsel büyüklüğünü sağlamış olup ,parselasyon krokisi  Belediye Başkanınca onaylanarak uygun görüş alınmış,  tahdit sınırının, parselasyon planının, dağıtım cetvellerinin, tescil sayfalarının, ihdas beyannamelerinin, ayırma çaplarının onaylanması, gazete, internet  askı ilanlarının verilmesi ve  tescil işlemlerinin yapılması için, Belediye Encümenimizin 23/08/2022 tarih ve 2022/26 sayılı kararı arazi ve arsa düzenlemesi    kararı alınmıştır.

    Belediye Encümenimizin 23/08/2022 tarih ve 2022/26 sayılı kararı ile yapılan arazi ve arsa düzenlemesi işi bir(1) ay süre ile belediyemiz panosunda askı ilana çıkartılmıştır.Askı süresi sonunda parselasyon planları kesinleşecektir.

    İlgililere tebligat  yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur.