• HABERLER
  • ULUÇINAR MAHALLESİ 107 ADA 80 VE 81 PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

ULUÇINAR MAHALLESİ 107 ADA 80 VE 81 PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

ULUÇINAR MAHALLESİ 107 ADA 80 VE 81 PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Adana İli İmamoğlu İlçesi Uluçınar Mahallesi 107 ada 80 ve 81 parselleri kapsayan alan planda ''az yoğunlukla gelişme konut alanı (0.21-1.00 arası), sağlık alanı, eğitim alanı, ticaret alanı, park, yol'' olarak yer almaktadır. İmamoğlu İlçesi Uluçınar Mahallesi 107 ada 80,81 parsellerde ''TAKS=0.20, KAKS=0.40, Hmax=6.50 m yapılaşma koşullarında ve minimum parsel büyüklüğü 500.00 m2 konu alanı, KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında sağlık tesis alanı, ticaret alanı, ortaokul alanı, park alanı 7.10 ve 12 metre enkesitli imar yolları'' olması yönünde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine yönelik alınan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait teklif İmamoğlu Belediye Meclisinin 12.06.2019 Tarih ve 2019/33 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 21.09.2020-21.10.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkartılmış olup, ilan panosunda askıda kalacaktır.

İlgililere ilanen duyrulur.